KONTAKTY KE STAŽENÍ VÝSTAVBA O FIRMĚ VÝROBNÍ PROGRAM ÚVOD

NOVINKY:

Přání k Vánocům a do nového roku 2018
Účast na veletrhu
Naše společnost získala 3. místo v krajském kole Firma roku 2017
Hledáme k nám nové kolegy . . .
Získaná ocenění v roce 2016
 
Archív novinek

Inovační voucher Karlovarský kraj

Výzkum únosnosti rotujícího válečku v průběžné peci - COMTES FHT, a.s.

V rámci inovačního dotačního voucheru Karlovarského kraje byl firmou REALISTIC a.s. byl proveden smluvní výzkum výzkumné organizaci COMTES FHT a.s. zaměřený na změnu technického a konstrukčního pohledu na nosný válec náležející do pecní dráhy v elektrické nebo plynové průběžné válečkové peci. Cílem projektu bylo posunutí se k takovému technickému řešení, které povede ke snížení materiálových nákladů na výrobu nosných válců, nebo na zvýšení jejich únosnosti, aniž by byla navýšena hmotnost zpracovávaných dílů.
V rámci výzkumu byly provedeny 2 typy experimentálního měření s cílem prověřit dva možné způsoby řešení pomocí numerické simulace. První přístup využíval strukturální analýzu a teplotně strukturální analýzu pro popis chování válce válečkové trati při zatížení a teplotě 900°C. Tento přístup nezohledňoval tečení materiálu vlivem dlouhodobého působení teploty.
Druhý přístup byla creepová analýza, která popisovala chování válce při zatížení a teplotě 900°C s lepšími výsledky oproti strukturální analýze.
Pro obě analýzy byly nejprve provedeny série experimentů na plném materiálu, jehož cílem bylo popsání chování oceli 17 255 při pokojové teplotě a při teplotě 900°C a definovaném zatížení. Popis chování byl proveden pomocí uniaxiální tahové zkoušky na kruhovém hladkém zkušebním tělese.
Těmito experimenty byla naměřena materiálová data, která sloužila jako vstupní data pro kalibraci materiálového modelu v numerické simulaci.

 

REALISTIC, a.s., Závodu míru 4, CZ 360 17 Karlovy Vary

telefon: +420 353 403 202, fax: +420 353 449 352

e-mail: obchod@realistic.cz