cz | en | de | ru | ua

Šachtová pec

Šachtová pec

Zařízení  pro technologie tepelného zpracování v ochranné atmosféře

Elektrická odporová šachtová pec se používá pro chemicko-tepelné zpracování materiálu do teploty 950 °C a o hmotnosti vsázky do cca 400 kg za přítomnosti ochranné atmosféry.

Chemicko-tepelný proces je řízen regulačním systémem, který obsahuje:

 • Plynové hospodářství pracuje s těmito pracovními médii:
  • uhlovodíková kapalina (metanol)
  • nosný plyn ( zemní plyn) 
  • technický dusík
  • vzduch
 • Řídící systém je složen z:
  • příslušné zařízení pro měření atmosféry
  • řídící systém pro regulaci teploty a řízení atmosféry (hardware)
  • ovládací a bezpečnostní software
  • ovládací prvky rozvodu plynů - stojan médiíGalerie