KONTAKTY KE STAŽENÍ VÝSTAVBA O FIRMĚ VÝROBNÍ PROGRAM ÚVOD

NOVINKY:

Přání k Vánocům a do nového roku 2018
Účast na veletrhu
Naše společnost získala 3. místo v krajském kole Firma roku 2017
Hledáme k nám nové kolegy . . .
Získaná ocenění v roce 2016
 
Archív novinek

O firmě

Historie

Firma byla založena roku 1927 v Karlových Varech, kde vyráběla elektrické sušáky a další přístroje a pomůcky pro kadeřníky. Původní název byl : Josef Mayer, Realistic Karlsbad. Tento název pocházel od reklamního termínu "Realistische Dauerwellen" - realistické vlny na dámských kadeřích. Firma získala řadu ocenění na světových výstavách a její výrobky byly patentovány po celém světě. Firma měla obchodní zastoupení v New Yorku, Melbourne, Londýně, Paříži, Vídni a v Berlíně.

Více z historie

Po zrušení předcházejícího programu byla od roku 1946 zavedena výroba elektrických pecí a první výrobky byly určeny pro porcelánky v okolí Karlových Varů. V 50. a 60. létech byly úspěšně realizovány dodávky elektrických pecí pro strojírenství, keramický a sklářský průmysl v Československu a následně i v zahraničí. Výrobky závodu Realistic začaly odebírat všechny přední československé průmyslové podniky.
Roku 1982 se Realistic, v té době jeden ze závodů OPMH Strojoprav Stará Role, stal součástí koncernového podniku ZEZ Praha. Následující období přineslo útlum vlastní vývojové i obchodní činnosti. V roce 1990 se Realistic osamostatnil a jako státní podnik Realistic a Blex s.p. působil až do zprivatizování v dubnu roku 1996.

Současnost

Společnost Realistic byla privatizována v roce 1996 a započala s rozvojem po stránce obchodní, projekční a výrobní, což se projevilo v realizovaném obratu a celkovém růstu firmy.

Společnost se začala specializovat na projekční návrh a vlastní výrobu zařízení, která jsou určena do automobilového a leteckého průmyslu. V těchto odvětvích je kladen důraz na spolehlivost zařízení a na stálost technologických procesů.

Od 24. 8. 1999 dochází po vymazání jména původního státního podniku z obchodního rejstříku ke změně obchodního jména na REALISTIC a BLEX, spol. s r. o.

K 1. 5. 2001 dochází k transformaci společnosti na akciovou společnost Karlovarské průmyslové pece a následně od 1.9.2001 byla společnost přejmenována na REALISTIC, a. s.

Od této doby se roční obrat firmy pravidelně zvyšuje o zhruba 5 – 10 %.

 

 

V roce 2004 získala společnost REALISTIC, a.s. certifikát jakosti dle ISO 9001 od prestižní organizace BVQI. Také tímto krokem společnost REALISTIC získala mezi firmami, které v oblasti tepelného zpracování dokáží navrhnout a realizovat optimální řešení technologie pro většinu procesů, významné postavení. V roce 2010 proběhla ve společnosti REALISTIC úspěšná obhajoba certifikátu kvality dle normy ISO 9001 revize 2008 od společnosti BUREAU VERITAS (dříve BVQI).

 

V roce 2009 byly zahájeny přípravné práce na projektu celkové rekonstrukce, rozšíření a modernizaci areálu a v roce 2010 byla počata vlastní realizace výstavby a obnovy výrobního areálu. Hlavními důvody pro rekonstrukci areálu byly nevyhovující způsob lakování výrobků, nutnost převážet materiál z jednotlivých hal přes venkovní prostor, malé skladovací prostory, neekonomický provoz nezateplených budov. Neméně důležitý byl i nedostatek celkových výrobních prostor pro výrobu větších, rozměrnějších a hmotnějších zařízení. Celkové navýšení výrobních prostor z původních 2 577 m2 se rozrostlo na 3 725 m2 výrobní plochy. Ke dni 30.6.2011 byl ukončen projekt výstavby nového areálu společnosti REALISTIC. Realizace tohoto projektu byla uskutečněna za pomoci dotace z  programu OPPI Evropské unie.

   

Získaná ocenění  a účast v soutěžích

 
  Finalista Krajského kola Karlovarského kraje soutěže FIRMA ROKU v letech 2012 - 2015  
2011 V tomto roce ískala společnost REALISTIC:
1. místo
 v celostátní soutěži Exportní cena DHL UniCredit v kategorii Středně velká společnost
1. místo v kategorii Exportér teritoria – Země SNS Exportní cena DHL UniCredit
2009 3. místo v Krajském kole Karlovarského kraje soutěže FIRMA ROKU 2009
2008 2. místocelostátní soutěži Exportní cena DHL UniCredit 2008
2008 3. místo v Krajském kole Karlovarského kraje soutěže FIRMA ROKU 2008  
   
 

Významné realizované zakázky - prestižní reference

 

Elektrická vozová pec 

rok realizace: 2015
KRAKODLEW Krakow, Polsko

Poklopová pec pro plynovou nitridaci 

rok realizace: 2015
ŠMERAL Brno, Česká republika

Přímé tepelné zpracování výkovků 

rok realizace: 2014/2015
ŠKODA AUTO, Česká republika

Vypalovací pec na technickou keramiku

rok realizace: 2014
Capital Refraktories Ostrava - Šenov, Česká republika

Kalení za rotace

rok realizace: 2014
Vítkovické slévárny, Česká republika

   
   
 

Členství v organizacích a svazech

 
 
   
 

 

REALISTIC, a.s., Závodu míru 4, CZ 360 17 Karlovy Vary

telefon: +420 353 403 202, fax: +420 353 449 352

e-mail: obchod@realistic.cz