KONTAKTY KE STAŽENÍ VÝSTAVBA O FIRMĚ VÝROBNÍ PROGRAM ÚVOD

NOVINKY:

Přání k Vánocům a do nového roku 2018
Účast na veletrhu
Naše společnost získala 3. místo v krajském kole Firma roku 2017
Hledáme k nám nové kolegy . . .
Získaná ocenění v roce 2016
 
Archív novinek

Z rozhodnutí majitele společnosti se v roce 2008 začal zvažovat záměr na celkovou rekonstrukci, rozšíření a modernizaci areálu, jehož původní stavby a technologie spadají daleko do minulého století. Ačkoliv byla zvažována i výstavba nového areálu na tzv. zelené louce, nakonec byl vybrán právě projekt obnovy původního areálu.

Pro realizaci tohoto projektu požádala společnost REALISTIC o dotaci z programu OPPI Evropské unie a celkové náklady dosáhly 100 mil. Kč.V roce 2009 byly zahájeny přípravné práce na projektu a v roce 2010 byla počata vlastní realizace výstavby a obnovy výrobního areálu. Jako dodavatel stavby byla vybrána ve výběrovém řízení stavební a projekční společnost JURICA, a.s. Dodavateli technologií byly vybrány společnosti KOVOFINIŠ, a.s., dodavatel nové lakovny a společnost ADAMEC jeřáby, dodavatel manipulační a zdvihací techniky.

Hlavními důvody pro rekonstrukci areálu byly nevyhovující způsob lakování výrobků, nutnost převážet materiál z jednotlivých hal přes venkovní prostor, malé skladovací prostory, neekonomický provoz nezateplených budov. Neméně důležitý byl i nedostatek celkových výrobních prostor pro výrobu větších, rozměrnějších a hmotnějších zařízení. Celkové navýšení výrobních prostor z původních 2 577 m2 se rozrostlo na 3 725 m2 výrobní plochy.

Nový areál umožňuje:

  • kompaktní výrobu „pod jednou střechou“
  • ekologický způsob lakování
  • možnost zavážení materiálu přímo do výrobních hal, jeho uskladnění a následné dělení
  • oddělení prostoru pro šamotářské práce
  • možnost expedice hotových výrobků přímo z výrobních hal
  • zvýšení hmotnosti zpracovávaných dílů navýšením nosnosti jeřábů ve výrobních halách
  • možnost provádění testů a zkoušek hotových zařízení před expedicí
  • výroba větších a hmotnějších kusů
  • nárůst pracovních míst v souvislosti s růstem a celkovým rozvojem firmy
  • snížení nákladů na energie


Prováděná rekonstrukce areálu zahrnovala demolici objektů staré lakovny, elektrodílen, garáží a skladů. Na jejich místě vyrostly nové výrobní haly, neboť hlavním záměrem projektu bylo vytvoření kompaktního výrobního prostoru. Ten vznikl postavením paralelní výrobní haly ke stávající hale, která také současně prošla celkovou rekonstrukcí (zateplení, nové okna, střecha či speciální podlaha). Podobně i hala bývalé přípravy výroby prošla celkovou rekonstrukcí a dále bude sloužit jako skladovací prostor. I ostatní budovy - jak kancelářské tak pomocné - prošly více či méně celkovou obnovou. V neposlední řadě byly provedeny úpravy a zvelebení venkovních ploch.

 

Fotogalerie nového areálu

 

Fáze výstavby:

První etapa

V první etapě se realizovaly přípravné stavební práce, jako jsou zemní práce, základy a některé svislé a vodorovné konstrukce.


Druhá etapa

Další etapa navazovala ve stavebních pracích ve smyslu realizace elektroinstalací objektů, vzduchotechniky, izolací, zdravotechniky, vytápění a další.


Třetí etapa

Poslední etapa projektu bude obsahovat dokončující práce v oblasti elektronistalací a dalších interních stavebních prací, dále zde budou realizovány potřebné klempířské, truhlářské a zámečnické práce a finální rekonstrukce vnitroareálových komunikací a sadových úprav.

Ke dni 30.6.2011 byl úspěšně ukončen projekt výstavby nového areálu společnosti REALISTIC, a.s.

REALISTIC, a.s., Závodu míru 4, CZ 360 17 Karlovy Vary

telefon: +420 353 403 202, fax: +420 353 449 352

e-mail: obchod@realistic.cz